УЛААНБААТАР ХОТ ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ 5-Р ХОРОО ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТАЛБАЙ, ТЭНГИС КИНО ТЕАТРЫН АР ТАЛД
+976 89068898, 91948898,  INFO@MLSRI.EDU.MN

Судалгааны төсөл хөтөлбөр

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

 

Эрдмийн зөвлөл нь Сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэл, бодлого, зорилго, түүний үр дүнг хэлэлцэж, санал, зөвлөмж гаргах, эрдмийн болон хүндэт цол олгох санал гаргах үндсэн чиг үүрэгтэй ажилладаг.

ХНХДС-ийн захирлын 2020 оны 12 сарын 25-ны А/53 тушаалын дагуу Эрдмийн зөвлөлийн журмыг шинэчлэн боловсруулж мөрдөж байгаа. Эрдмийн зөвлөлийн журам Монгол Улсын Боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын тухай хууль, Хөдөлмөр, нийгмийн харилцаааны дээд сургуулийн дүрэм, дотоод журамд нийцсэн байна. Журмын зорилго нь Эрдмийн зөвлөлийн үндсэн чиг үүрэг, бүтэц, удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

Эрдмийн зөвлөл нь 7-оос доошгүй сондгой тоотой төлөөллийн гишүүд байна гэж журамд заасан бөгөөд дарга, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, гишүүдээс бүрдэх ба дарга нь ХНХДС-ийн захирал байна.

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар ажиллана. Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь ХНХДС-ийн судалгаа, эрдэм шинжилгээ хариуцсан Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга байна. Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь эрдмийн зөвлөлийн хурлын зохион байгуулалтыг хангаж ажиллана.

Төлөөллийн гишүүдийг ХНХДС-ийн үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлийн гишүүд, эрдэмтдийн санал болгосноор захирлын тушаалаар батламжилна.

Эрдмийн зөвлөлийн хурал ээлжит болон ээлжит бус хэлбэрээр хуралдана. Ээлжит хурлыг хичээлийн жилд 1-ээс доошгүй удаа эрдмийн зөвлөлийн дарга зарлан хуралдуулна. Ээлжит бус хурлыг дарга, эрдэмтэн нарийн бичгийн даргын санаачилгаар хуралдуулна. Хурал нийт гишүүдийн 75 хувь ба түүнээс дээш оролцсоноор хүчинтэй байна. Хурлаас гарах шийдвэр нь олонхийн саналаар хүчин төгөлдөр болно.

2020-2021 оны хичээлийн жилд ХНХДС-ийн Эрдмийн зөвлөл дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

 

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга:

           Г.БАЯРМАА

 

ХНХДС-ийн захирал, док-т, дэд проф

Гишүүд:

           Н.СОДНОМДОРЖ

 

Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, Sch.D, проф

           Г.АДЪЯА

МҮЭХ-ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Ph.D, проф

           Ж.ДАШХҮҮ

Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, Ph.D, проф

           Х.ЭРДЭНЧУЛУУН

Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн зөвлөх багш, Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, Ph.D, проф

           С.ДАВААНЯМ

МОШПА төрийн бус байгууллагын дарга,

Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн зөвлөх багш, Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, Ph.D, проф

 

           П.ЭНХТАЙВАН

ХНХЯ-ны харъяа ХАБЭА-н төвийн урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга, Ph.D, проф

           ЭРДЭНЭБАТ

МҮЭХ-ны дэд Ерөнхийлөгч, ХНХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн дарга, док-т

Нарийн бичгийн дарга:

            Ц.БАЯСГАЛАН

 

ХНХДС-ийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, Ph.D

 

ХНХДС-ИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ЭРДЭМТЭН, СУДЛААЧДЫН

БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ (2016-2021)

 1. Н.Содномдорж, “Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн системийн загвар-танилцуулга”. Монголын мянганы сорилтын сан. Өнгөт хэвлэл. УБ. 2012, (ном)
 2. Н.Содномдорж “Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын бодлогын тулгамдсан асуудал” (Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр). Эдийн засаг сэтгүүл. УБ. 2013. №03. 02-06 дахь тал, (илтгэл)
 3. Н.Содномдорж “Монголчууд бид гурван сая дахь иргэнээ хүсэн хүлээж байна”. Эдийн засаг сэтгүүл. УБ. 2014. №01. 19-21 дэх тал,(илтгэл)
 4. Н.Содномдорж “Хөдөлмөрийн зах зээл, хөдөлмөрийн харилцааг сонгодог утгаар төлөвшүүлэх орчин үеийн чиг хандлага” УЭИС “Эрдэм шинжилгээний бичиг №06”. УБ. 2013. 07-41 дэх тал, (илтгэл)
 5. Н.Содномдорж “Орчин үеийн хөдөлмөрийн зах зээл, хөдөлмөрийн харилцаа, үйлдвэрчний эвлэлийн суурь ойлголт” УЭИС “Эрдэм шинжилгээний бичиг №07. УБ. 2013/ 2014. 13-32 дахь тал,(илтгэл)
 6. Н.Содномдорж “Барууны хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн онолын загварчлал” УЭИС “Эрдэм шинжилгээний бичиг №08”. УБ. 2014/2015. 06-16 дахь тал, (илтгэл)
 7. Н.Содномдорж “Орчин үеийн хөдөлмөрийн эдийн засаг судлалын онолын үзэл баримтлалын судалгаа” УБЭИС. Эрдэм шинжилгээний бичиг. №9. УБ. 2015. 16-28 дахь тал, (илтгэл)
 8. Н.Содномдорж “ОУХБ- судлал” УБЭИС. Эрдэм шинжилгээний бичиг. №10. УБ. 2016. 8-25 дахь тал, (илтгэл)
 9. Н.Содномдорж "Хөдөлмөрийн эдийн засаг, хөдөлмөрийн зах зээл,  хүний нөөцийн хичээлээр хийх тооцооны бодлого бодох, дүгнэлт хийх загвар, бодлого дасгалын хураангуй”. УЭИС. УБ. 2014 “Эдийн засгийн онол менежментийн тэнхимийн багш нарын хичээлийн цуврал-I боть”, 5-87 дахь тал, (нэг сэдэвт товхимол)
 10. “УЭИС-ийн эдийн засаг, менежментийн тэнхимийн багш нарын лекцийн цуврал- I боть”. Н.Содномдорж. УБ. 2014. 10 хх, (редактор).
 11. Н.Содномдорж, “Орчин үеийн хөдөлмөрийн эдийн засаг”. Анхны сурах бичгийн нэмэлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл. УБ. 2016. 32 хх, (ном)
 12. Н.Содномдорж, “Орчин үеийн хөдөлмөрийн эдийн засаг” 2 дахь хэвлэл, 1, 2 боть, 2021 он, 1200 хуудас, (ном)
 13. Ж.Дашхүү, “Нийслэлийн ногоон байгууламжинд оруулсан хөрөнгийн үр ашиг”, 2018 онд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны гэрээ, захиалга.
 14. Ж.Дашхүү, “Халамжаас хөдөлмөр эрхлэлтэнд” сэдвээр “Өнөөдөр”сонинд олон нийтийн хэлэлцүүлэг хөтөлж, тэргүүн өгүүлэг нийтэлж, нэгдсэн санал, дүгнэлт, хөдөлмөрийн бодлого, чиглэлээр гурван удаагийн цуврал, 2018 он.
 15. Ж.Дашхүү, “Нийгмийг гажуудуулсан хөдөлмөрийн удирдлагын гацаа” нийтлэл, “Өглөө” сонины 2019 оны 89 дугаар.
 16. Ж.Дашхүү, “Хөдөлмөрийн статистик шинжилгээний арга зүй” бүлэг, сэдвээр шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн бизнесийн удирдлага сургуулийн сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага номонд хэвлүүлсэн, 2018 он.
 17. Ж.Дашхүү, “Нийслэлийн эрүүл мэндиййн салбарт эмч, сувилагчдын ажлын ачаалал, хөдөлмөрийн норм, норматив, орон тооны тандалт судалгаа”, 2019 онд, Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны хамтын гэрээ.
 18. Г.Адъяа, “МҮЭ-ийн түүх” (1917-2017), 2017 он /Зохиогч, ерөнхий редактор
 19. Г.Адъяа, “МҮЭ-ийн уламжлал, шинэчлэлийн асуудлууд”  (Ази-Номхон далайн олон улсын ҮЭ-үүдийн бүёийн хэмжээнд хэлэлцүүлсэн материал, асуудал дэвшүүлсэн илтгэл МҮЭ-ийн сэтгүүлд нийтлэгдсэн)
 20. Г.Адъяа, “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөлийн даатгалын санг хөгжүүлэх арга зам, тулгамдсан асуудлууд”(нэг сэдэвт илтгэл), 2018 он
 21. Г.Адъяа, “Цалин хөлсний талаар МҮЭ-үүдээс баримтлах бодлого, шийдвэрлэх асуудлууд”, 2019 он (МҮЭ-ийн сэтгүүлд нийтлэгдсэн)
 22. Г.Адъяа, “Уул уурхайн салбарт зохистой хөдөлмөрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх нь” (нэг сэдэвт илтгэл), 2019 он
 23. Г.Адъяа, “Зохистой хөдөлмөрийн үндсэн асуудлууд”, 2018 он
 24. Г.Адъяа, “Зохистой хөдөлмөр ба ХАБЭА-н асуудлууд”, 2019 он
 25. Г.Адъяа, “Зохистой хөдөлмөр-Нийгмийн түншлэл” онол-практикийн асуудлууд ном, 2020 он / Зохиогч, ерөнхий редактор
 26. Г.Адъяа, ХАБЭА-н удирдлагын орчин үеийн хандлага, 2020 он.
 27. Х.Эрдэнэчулуун, А.Амарсайхан, “Байгууллагын удирдлага”, УБ., 2017. 10 х.х.
 28. Х.Эрдэнэчулуун, “Зэвсэгт хүчинд тавих иргэний хяналтын тогтолцоо”, УБ хот. 2017. 3 х.х.
 29. Х.Эрдэнэчулуун, “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах алба хаагч нарт зориулсан гарын авлага, УБ. 2017. 25 х.х.
 30. С.Давааням, “Флотаци”, Сурах бичиг 752 хуудас, Эрдэнэт хот. 2015 он, П.Оюунсүрэн, Ж.Баатархүү, (хамтарсан бүтээл)
 31. С.Давааням, “Аюулгүй байдал, Байгууллагын соёл”, Улаанбаатар хот, 2018 он, Н.Алгаа, Л.Тунгалаг, (хамтарсан бүтээл)
 32. С.Давааням, “Осол ба Зан үйл”, Улаанбаатар хот, 2018 он, Л.Тунгалаг, (хамтарсан бүтээл)
 33. С.Давааням, “Чанарын менежментийн тогтолцоо”, гарын авлага, 88 хуудас, Улаанбаатар хот, 2016 он, Л.Тунгалаг, (сургалт арга зүйн матераил)
 34. С.Давааням, “Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо”, Арга зүйн зөвлөмж          Гарын авлага, 124 хуудас, Улаанбаатар хот, 2014 он, Ц.Оргил, (гарын авлага)
 35. С.Давааням, “Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага, хэрэглэх заавар”-ын хамт ISO 45001:2018 стандарт. Суралцагчийн гарын авлага, 108 хуудас, Улаанбаатар хот, 2020 он, Н.Алгаа, (гарын авлага)
 36. С.Давааням, “Боловсролын байгууллагын  менежментийн тогтолцоо-Шаардлага, хэрэглэх заавар”-ын хамт ISO 21001:2019 стандарт. Суралцагчийн гарын авлага, 145 хуудас, Улаанбаатар хот, 2020 он, Л.Тунгалаг (гарын авлага)
 37. Д.Оюунбат, Х.Эрдэнэчулуун. “Дэлхийн худалдааны байгууллага: олон улсын худалдааны хэлэлцээрийн үе шат ба Монгол улс”,  Orkhoncustoms.mn.2017.
 38. Х.Эрдэнэчулуун, “Хөдөлмөрийн харилцаанд хамтын гэрээний гүйцэтгэх үүрэг, хэрэгжилт”,  ХНХДС, Хөдөлмөр, нийгмийн харилцаа судлал сэтгүүл. 2018/03
 39.  Х.Эрдэнэчулуун, А.Золжаргал, “Барилгын салбарт үйлдвэрлэлийн ослыг  бууруулах арга зам”, ХНХДС, Хөдөлмөр, нийгмийн харилцаа судлал. 2019/01
 40. Х.Эрдэнэчулуун, “Дэлхийн эдийн засгийн хөдөлмөрийн нөөц”, ХНХДС, Хөдөлмөр,  нийгмийн харилцаа судлал. 2020/01
 41. Х.Эрдэнэчулуун, “Трудовые ресурсы мировой экономики - XVI Международные Плехановские чтения Проблемы и перспективы развития экономики и образования в Монголии и России”, город Чебоксары. Российская Федерация, Чебоксары Издательский дом «Среда» 2020,
 42. Х.Эрдэнэчулуун, “Хөдөлмөрийн харилцаанд хамтын гэрээний гүйцэтгэх үүрэг, хэрэгжилт. /Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт/ - “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлага, хяналтын үр дүнг дээшлүүлэх нь” МХЕГ, ХАБЭМТ-ийн хамтран зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар хот. 2018. 1.5. х.х.
 43. Г.Энхболд, Х.Эрдэнэчулуун - Орон нутгийн төсвийн орлогын судалгаа – Эрдэм шинжилгээний үндэсний хурал. – МУИС-ийн Завхан сургууль. Улиастай хот. 2018. 1.5.х.х
 44. Я.Оюунсүрэн, Х.Эрдэнэчулуун, “Авто тээврийн үйлчилгээний орлогын судалгаа”, Эрдэм шинжилгээний үндэсний хурал, МУИС-ийн Завхан сургууль,  Улиастай хот, 2018. 1.5.х.х
 45. Х.Эрдэнэчулуун, Содокладчик Г.Энхболд, “Развитие  новой  модели  инвестиционного       сотрудничества  в  рамках  трансформации  финансово - блюджетной  политики  Монголии”, 29 ноября 2017 г.Москва. Общественная палата Российской Федерации. IV Международная научно-практическая конференция на тему: «Аналитика развития, безопасности и сотрудничества: Большая Евразия - 2030». г.Москва. Российская Федерация.
 46. Х.Эрдэнэчулуун, “Трудовые ресурсы мировой экономики. Проблемы и перспективы развития экономики и образования в Монголии и России - Сборник материалов Международной научно-практической конференции”, (Улан-Батор, 30 октября 2020 г) город Чебоксары. Российская Федерация. Чебоксары Издательский дом «Среда» 2020.
 47. Проф. Х.Эрдэнэчулуун (PhD, /Улан-Баторский филиал “РЭУ им.Г.В.Плеханова/   Д.Одбилэг (MBA) - /Монгольский Государственный Университет/ - “Взаимозависимость кредитного рейтинга и доходности правительственного бонда”, МУИС.Бизнес сургууль, Плехановын нэрэмжит Эдийн засгийн улсын их сургуулийн Улаанбаатар дахь салбар. – Улаанбаатар хот, 2020.12.23.
 48. Г.Баярмаа, ОУХБ-ын конвенцийн хэрэгжилтийн байдал          Судалгааны тайлан, “Хөдөлмөрийн яам”, МҮЭ-ийн Холбоо, УБ, 2014 он
 49. Г.Баярмаа, “Хамтын гэрээний хэрэгжилт, хөдөлмөрийн харилцааны төлөвшил, ”Үндэсний судалгааны тайлан”, Хөдөлмөрийн яам, МҮЭ-ийн холбоо УБ, 2015 он
 50. Г.Баярмаа, “Xамтын гэрээний эдийн засгийн үр дүнг- Илэрхийлэх олон улсын практик”, илтгэл, Нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх, хөдөлмөрийн харилцааны чадавхийг бэхжүүлэх төсөл, Хөдөлмөрийн яам, МҮЭ-ийн Холбоо, УБ, 2015 он
 51. Г.Баярмаа, Нийгмийн түншлэлийн хөгжлийн чиг хандлага ба цаашдын зорилт“ Хөдөлмөр-Хөгжлийн үндэс” Хөдөлмөрийн чуулганы илтгэл ЗГ, МАОЭНХ, МҮЭ, УБ, 2015
 52. Г.Баярмаа, “Олон улсын хөдөлмөрийн стандартын нийцэл, тайлагналтын үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх замаар GSP-Plus статусыг тогтвортой хадгалах “CAMELS” төсөл“ Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээ - Тоглоомын дүрэм” Hомны орчуулагч, редактор    Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага (3 дахь хэвлэл), Адмон ХХК, УБ, 2016
 53. Хөдөлмөрийн үнэлэмж ба орлогын хуваарилалтын зарим асуудал        Илтгэл “National Statistics” Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, Үндэсний статистикийн хороо, УБ, 2017.
 54. Г.Баярмаа, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд” Редактор, Цуврал гарын авлага Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль, УБ, 2017.
 55. Г.Баярмаа, “Хөдөлмөрийн эдийн засаг ба социологи”, Сурах бичиг, Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль, “Бит Пресс” ХХК, УБ, 2018
 56. Г.Баярмаа, “Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн 25 жилийн ой”, Ерөнхий Редактор, Ном, Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль, “Бит Пресс” ХХК         УБ, 2018
 57. Г.Баярмаа, “Олон улсын хөдөлмөрийн стандартын нийцэл, тайлагналтын үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх замаар GSP-Plus статусыг тогтвортой хадгалах “CAMELS” төсөл“ Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээ-Тоглоомын дүрэм”, номны орчуулагч, редактор          Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, 4 дэх хэвлэл (100 жилийн ойд зориулав.)      УБ, 2016.
 58. Г.Баярмаа, “МҮЭХ-ны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг”, Ажлын хэсгийн ахлагч МҮЭ-ийн Холбоо, “Бит Пресс” ХХК    УБ, 2018.
 59. Г.Баярмаа, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй -гарын авлага”, “Бит Пресс” ХХК, УБ, 2018.
 60. Г.Баярмаа, “Practice and Express” English Handbook      Book      Mongolian Labor and Social Relations Institute, “Бит Пресс” ХХК, UB, 2019.
 61. Г.Баярмаа, “Зохистой хөдөлмөр, нийгмийн түншлэл”, гарын авлага, МҮЭ-ийн Холбоо, Европын Холбооны SeCIM төсөл, УБ, 2020.
 62. Г.Баярмаа, “Сонгогдсон салбарын бодлогыг хэрэгжүүлж буй төрийн байгууллагуудын хөдөлмөрийн бүтээмж”-ийг тооцох арга зүй боловсруулах secim төслийн “Lump Sum 2 үйл ажиллагаа”-ны тайлан, Европын Холбооны SeCIM төсөл, МАОЭНХ, УБ, 2020
 63. Г.Баярмаа, “Боловсролын төрийн үйлчилгээний салбарын бүтээмжийн тооцоо, үр дүн”, ЭШ-ний өгүүлэл Монгол судлал сэтгүүл, ISSN,  БНСУ, 2020
 64. Г.Баярмаа, “Цалин хөлс”, Сурах бичиг, Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль, “Бит Пресс” ХХК, УБ, 2020.
 65. Г.Баярмаа, “Үйлдвэрчний эвлэлийн лавлах толь”, ном, Фридрих Эбертийн сан, УБ, 2021

 

 

 

 Download Attachment
Share :