УЛААНБААТАР ХОТ ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ 5-Р ХОРОО ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТАЛБАЙ, ТЭНГИС КИНО ТЕАТРЫН АР ТАЛД
+976 89068898, 91948898,  INFO@MLSRI.EDU.MN

Эрхэм зорилго алсын хараа

Сургуулийн алс хэтийн болон эрхэм зорилго, зорилтыг дараах байдлаар томьёолон ажиллаж байна. 


Алс хараа:

«Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны сургалт, судалгааны их сургууль болно.»


Эрхэм зорилго:

«Бид өндөр чадамж, хөрвөх чадвар бүхий мэргэжлийн ёс зүй, хүнлэг чанарыг эрхэмлэсэн дэлхийн иргэнийг бэлтгэнэ.»


Ойрын ирээдүйн зорилго:

Манай сургуулийн ойрын ирээдүйн гол зорилго бол:

  • Багшлах боловсон хүчний мэргэжил, мэдлэгийг тууштай дээшлүүлэх замаар чадваржуулах.
  • Сургалтын агуулга, арга, хэлбэр, технологийг дэлхий нийтийн дээд боловсролын глобаль хандлагад нийцүүлэн сайжруулах.
  • Диплом, бакалавр, магистрын түвшний суралцагчдад сурч боловсрох таатай орчин, нөхцлийг бүрдүүлэх, тэдэнд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмж, цар хүрээг нэмэгдүүлэх.
  • Бүх шатны сургалт, судалгаа шинжилгээний ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн материаллаг нөөцийн хүрэлцээ хангамжийг бэхжүүлж, сайжруулах.
Share :